Vapaalaskupaikkoja Suomessa

luminen rinne

Vapaalaskun suosio on kasvanut viime vuosina. Puuterilumen metsästäminen on koukuttava laji, jota voit harrastaa myös Suomessa. Miten ja missä – se selviää kohta!

Vapaalaskua rinteiden ulkopuolella

Vapaalaskuksi kutsutaan alppihiihdon lajia, jossa laskeminen tapahtuu hoitamattomien rinteiden ulkopuolella. Vapaalaskijoiden tavoitteena on löytää koskemattomia puuterilumia, joissa voi itse olla ensimmäinen laskija. Mitä vähemmän reitillä on ollut aikaisempia laskijoita, sitä viehättävämpää se on vapaalaskun harrastajalle.

Hoidetuille rinteille johtaa hissi, mutta vapaalaskurinteet laskija joutuu kiipeämään omien lihasvoimiensa turvin. Kiipeäminen mäen huipulle tapahtuu siis joko jalan tai hiihtäen. Laji sopii siis kovakuntoisille, sillä yksinäiset nousut ovat joskus hyvinkin pitkiä.

Lajin vaaroihin liittyy tietenkin se, että merkitsemättömät reitit ovat arvaamattomia. Hoidetuilla rinteillä laskeminen on verrattain turvallista. Ne ovat hyvin hoidettuja ja niiden vaativuus on arvioitu ammattilaisten toimesta. Vapaalaskijat etsivät jatkuvasti uusia reittejä, joiden turvallisuutta kukaan ei ole etukäteen varmistanut. Esimerkiksi liian jyrkät, metsäiset tai sortumavaaraiset rinteet vaanivat vapaalaskijoita.

Vaaratilanteet voi kuitenkin minimoida hyvillä suunnitelmilla. Ensimmäiseksi omat laskutaidot kannattaa hioa tappiin tavallisilla rinteillä. Aloittelijoiden ei kannata lähteä vapaalaskijaksi. Toisekseen ennen laskemista täytyy tutustua etukäteen alueen karttaan, josta nähdään mahdolliset vaaranpaikat ja siten pahimmat paikat voidaan välttää. Nykyisin myös erilaiset GPS-paikantimet ovat yleistyneet ja niiden yhteys kannattaa virittää jollekin päivystävälle kaverille. Onnettomuustilanteessa paikannuslaite auttaa pelastushenkilökunnan tehokkaasti paikalle.

Vapaalaskun suosio kasvaa

Vapaalaskun suosio on kasvanut hurjasti viime vuosina. Vielä kymmenen vuotta sitten laji oli Suomessa täysin tuntematon, mutta nykyisin Pohjois-Suomeen virtaa turisteja perinteisen laskettelun ohella harrastamaan myös vapaalaskua. Lajin suosion kasvu on linjassa yleiseen eurooppalaiseen kehitykseen ja sen pioneerit matkasivat kymmenisen vuotta sitten Norjaan tai Sveitsiin puuterilumien perässä.

Lajin harrastajien on vaikea kuvailla vapaalaskun tuomia tuntemuksia. Kokemus on mieleenpainuva ja vapaalaskijoiden kommentit herättävät aina paljon kiinnostusta. Perinteiset rinteet ovat monelle jo hieman puuduttavia ja lasketteluun kaivataan uutta kipinää. Moni kokeilee lajia ensin varovasti, mutta jää välittömästi koukkuun.

Lajin pitkän linjan harrastajat kertovat vapaalaskun yhdistävän upealla tavalla urheilun ja luonnon. Rinteissä lasketellessahan luonto on sivuseikka, koska reitit ovat niin hyvin hoidettuja ja alueet täyteen rakennettuja. Vapaalasku kiertää perinteiset turistirysät ja silloin pääset nauttimaan täysillä Suomen puhtaasta sekä koskemattomasta luonnosta.

Vapaalasku tuo haastetta myös fyysisyytensä kautta. Vaikka perinteinenkin rinteessä oleminen käy jalkojen lihasten päälle, ylös noustaan aina hissin avustamana. Vapaalaskija nousee ylöspäinkin omin voimin. Näin ollen painotus urheiluun korostuu ja laskija saa onnistumisen kokemuksia päästessään vihdoin huipulle.

Vapaalaskun aloittamisen kynnys on myös matala, joten uudet harrastajat pääsevät helposti tutustumaan lajiin. Suosio kasvaa tällöin nopeasti. Erityisen helppoa aloittaminen on perinteisille laskettelun harrastajille – heiltä löytyy tarvittavat välineet jo valmiiksi. Aloittelijoiden kannattaa suunnata vapaalaskemaan reiteille, joille pääsee hisseillä. Kokeneemmille vapaalaskijoille hissien lähistöllä olevat hoitamattomat rinteet tuskin kelpaavat, mutta aloittelijoille ne ovat juuri sopivia.

Suomen suosituimmat vapaalaskupaikat

Kuten aiemmin mainitsimme, vapaalaskeminen on viimeisten vuosien aikana noussut suosituksi talvilajiksi myös Suomessa. Ja meiltäkin löytyy jo useampia lajin harrastajien suosiossa olevia kohteita, joihin suunnataan etsimään koskemattomia hankia.

  • Ruka

Suomessa Ruka on hyvä tunturi vapaalaskua ajatellen. Siellä sataa vuosittain runsaasti lunta, mikä on vapaalaskijoille eduksi. Rukan reitit eivät ole kovin pitkiä, mutta muita vaihtoehtoja parempi lumitilanne painaa paljon vaakakupissa. Alueelta löytyy hoidettujen rinteiden vierestä useita vapaalaskureittejä, joihin pääsee ylös hissin avulla. Lisäksi on neljä aluetta, joissa voidaan laskea pidempiä vapaalaskuja. Nämä neljä aluetta ovat Saaruan kukkulat, Valtavaara, Ahmakallio ja Valkeisvaara.

  • Pyhä

Myös Pyhältä löytyy monenlaista tarjontaa vapaalaskijoita ajatellen ja sitä pidetään Suomen parhaana tunturina vapaalaskijoiden mittareilla. Rukan tapaan myös Pyhä-tunturi tarjoaa vapaalaskureittejä hissiavusteisesti nousten tai vaihtoehtoisesti pidempiä reittejä kokeneemmille konkareille. Pidemmät reitit noustaan Pyhälläkin omilla lihaksilla.

Pyhällä hissinousun päässä on tarjolla viisi erilaista vapaalaskuun sopivaa hoitamatonta rinnettä. Lisäksi rinnekeskittymän ulkopuolella todellisille vapaalaskijoille on tarjolla vielä kaksi pidempää, hissitöntä reittiä. Toinen reiteistä lähtee laskeutumaan Pyhän korkeimman tunturin, Noitatunturin, huipulta kahteen suuntaan alaspäin. Myös toinen vapaalaskuun sopiva hissitön reitti laskeutuu kahteen suuntaan, mutta hieman matalamman tunturin eli Ukonhatun päältä.

  • Syöte

Syöte tarjoaa Suomessa poikkeuksellisen rakennetun vapaalaskualueen. Freeridepark tarjoaa vapaalaskijoille aitoja luontoelämyksiä hieman turvallisemmat ja mielenkiintoisemmat puitteet. Alue on täysin luonnontilassa, mutta puita on raivattu, jotta kokemattomatkin laskijat voivat vapaalaskea turvallisesti. Lisäksi Freerideparkiin on rakennettu rinteeseen lavoja ja ramppeja, jotka tuovat oman mausteensa vapaalaskuun.

  • Levi ja Ounasvaara

Pyhän ja Rukan lisäksi Suomessa vapaalaskijat ovat mieltyneet myös Leviin ja Ounasvaaraan. Molemmat näistä paikoista tarjoavat erityisesti aloittelijoille matalan kynnyksen reittejä kokeilla vapaalaskua. Ounasvaaralla hissimatkan päässä on kolme vapaalaskualuetta. Alueet ovat pääosin hoitamattomia, mutta esimerkiksi puustonkasvua seurataan laskijoiden turvallisuuden takia säännöllisesti.

Levi tarjoaa myös muutaman reitin hissimatkan ulottuvilla. Siellä hissi johtaa rinteille siitä syystä, että nykyiset vapaalaskurinteet olivat aikaisemmin hoidettuja rinteitä. Niiden poistuttua käytöstä ne jäivät täysin vapaalaskijoiden käyttöön, mutta ylös pääsee kätevästi hissillä.